terug naar de vorige pagina

Activeer uw Car-Pass account

Gebruikerscode

Voorwaarden

Vooraleer u zich als gebruiker kan registreren moet u zich eerst akkoord verklaren met de volgende algemene voorwaarden. Dit moet gebeuren door een persoon die bevoegd is de onderneming te binden, de bedrijfsleider of de verantwoordelijke van de vestiging:

Ik erken dat ik de toegang tot de databank aanvraag omdat ik een actieve professioneel van de autosector ben. Dit betekent concreet dat mijn onderneming of één van haar vestigingen met één van de volgende NACE codes in de Kruispunt bank der ondernemingen vermeld sta of in het tegengestelde geval de onderneming wel degelijk werken uitvoert aan voertuigen.

 • 45113 - Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton);
 • 45201 - Onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton);
 • 45203 - Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen;
 • 45204 - Carrosserieherstelling;
 • 45205 - Bandenservicebedrijven;
 • 45209 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
 • 45320 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.

Indien ik mijn beroepsactiviteit als professioneel van de autosector zou stopzetten, zal ik dit onmiddellijk via een ondernemingsloket aan de Kruispuntbank voor ondernemingen melden en geen gegevens aan de vzw Car-Pass meer doorzenden, noch gegevens consulteren.

Als professioneel van de autosector weet ik, dat telkens ik werken aan een voertuig uitvoer, ik de exacte - op de kilometerteller weergegeven - kilometerstand van het voertuig moet optekenen en doorgeven aan de vzw Car-Pass, samen met het chassisnummer en de datum waarop de werken werden uitgevoerd.

Ik zal daarbij de instructies over de modaliteiten waarop de voornoemde gegevens moeten meegedeeld worden, van de vzw Car-Pass strikt naleven.

Ik weet dat het doorgeven van foutieve gegevens aan de vzw Car-Pass vervolgd en bestraft zal worden.

Ik zal op geen enkele wijze trachten de inhoud van de databank van de vzw Car-Pass enige schade te berokkenen, noch haar toegankelijkheid bemoeilijken.

Ik erken dat de vzw Car-Pass mij op voorhand over mijn wettelijke verplichting geïnformeerd heeft.

Wanneer ik achteraf zou vaststellen dat ik foutieve gegevens aan de vzw Car-Pass heb doorgegeven, zal ik al het mogelijke in het werk stellen om deze fout volgens de voorgeschreven procedures recht te zetten.

Ik erken dat ik mijn personeel op de hoogte heb gebracht van de wettelijke en praktische bepalingen van Car-Pass en dat ik zal toezien op de naleving ervan.

De gegevens die ik via mijn toegang tot de databank van de vzw Car-Pass zal bekomen, mag ik niet anders gebruiken dan ten behoeve van voorlichting aan de individuele (potentiële) eigenaar of gebruiker van het betrokken voertuig.

Ik aanvaard dat de vzw Car-Pass mij de mogelijkheid tot on-line consultatie van de databank of opvragen van de Car-Pass kan ontzeggen, indien de vzw inbreuken, of misbruiken door mij zou vaststellen of indien ik mijn financiële verplichtingen jegens de vzw niet zou nakomen.

Uw gegevens in onze database

 •  
   

Bovenstaande gegevens zijn ons aangeleverd door KBO.

Als deze gegevens niet correct of volledig zijn, gelieve u te wenden tot de publieke website van KBO, waar u meer informatie vindt over hoe deze gegevens aangepast kunnen worden. Car-Pass VZW kan deze gegevens niet zelf wijzigen.

Contactgegevens voor feedback

Vul hier uw contactgegevens in, zodat Car-Pass u kan contacteren.

Wachtwoord

Uw wachtwoord moet voldoen aan volgende eisen:

 • minimaal 8 karakters
 • hoofdletter(s)
 • kleine letter(s)
 • cijfer(s)
 • Gebruik minstens één van de 5 volgende speciale karakters (* @ $ , !)
 • niet gelijk zijn aan één van uw vorige wachtwoorden

Bevestigingsmail verstuurd